Targi Zukunft Personal 2019

Nova Praxis wzięła udział w międzynarodowych targach  poświęconych rozwiązaniom HR w Kolonii (17-19.09.2019).

Targi  poświęcone rozwiązaniom HR w Kolonii

Nasze rozwiązania cieszyły się sporym zainteresowaniem, a zwłaszcza rozwiązanie Praxi Timer związane z pomiarem czasu pracy oraz pomiarem procesów. W Polsce to rozwiązanie lansujemy z powodzeniem od ponad 5 lat, natomiast Europa zachodnia zaczyna coraz uważniej patrzyć na czas pracy i koszty pracy, co może być dla nas zwiastunem dużego zainteresowania tego typu rozwiązaniami w przyszłości. 

Pomiar procesów możemy  wykorzystywać na wiele sposobów.

  • Analiza efektywności wykonywanych zadań
  • Analiza porównawcza tych samych zadań wykonywanych przez różnych pracowników
  • Pomiar ciągły powtarzalnych czynności
  • Średni czas na operację
  • Sekwencję czynności procesowych, w tym czasy przestojów 

 


mapa procesów