Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy pozwala na wycenę wartości stanowisk w całej organizacji, a w szczególnych przypadkach wartość stanowisk dla pojedynczego działu, który być może cechuje zmniejszona względem pozostałych wydajność. Firma Nova Praxis zajmuje się wyceną oraz wartościowaniem stanowisk pracy za pomocą autorskiego rozwiązania, pozwalającego uzyskać wyjątkowo precyzyjne dane, w podziale na kategorie i kryteria wartościowania.

Usługa przeznaczona dla firm, które poszukują skutecznych metod do wartościowania stanowisk pracy w celu rozbudowania swojego systemu motywacyjnego, podziału odpowiedzialności pomiędzy stanowiskamii zwiększenia efektywności swoich zasobów.Wyniki raportów każdorazowo omawiamy z zamawiającym usługę.

 

Na czym polega usługa ?

Wartościowanie stanowisk pracy realizujemy na bazie danych historycznych z przeprowadzonych przez naszą firmę projektów analizy, pomiaru procesów, raportów płac oraz na bazie opracowanego modelu wartościowania stanowisk w autorskiej aplikacji NPX Valuation Salary. Żeby można było porównać dane stanowisko z raportami płacowymi, musimy przeanalizować, co robią osoby na określonych stanowiskach, ile czasu im to zajmuje oraz jaką wartość dodatnią daje ich praca w procesie lub produkcie końcowym.

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki, jakie podejmujemy, by przeprowadzić kompleksowe wartościowanie stanowisk pracy:

Krok 1. – analiza struktury stanowisk– wraz z określeniem podstawowego zakresów obowiązków w ramach poszczególnych stanowisk wchodzących w projekt wartościowania. Następnie konstruujemy spójny model każdego ze stanowisk. Wykonujemy spis czynności wykonywanych na stanowisku oraz formułujemy kryteria oceny tak, by analiza była jak najdokładniejsza.

spis czynności
mapowanie procesu

Krok 2. – pomiar procesów lub ustalenie kryteriów wartościowania stanowisk (w zależności od sytuacji konkretnego Klienta) – uchwycenie, jakie czynności realizują pracownicy w ciągu jednego okresu rozliczeniowego oraz ile czasu na nie przeznaczają. Pomiar uwzględnia również czynności poboczne, o których często się zapomina. Kryteria wartościowania ustala się na podstawie rozróżnienia pomiędzy różnymi stanowiskami w firmie.

Krok 3. – opracowanie wyników wartościowania pracy – na bazie przeprowadzonej analizy struktury, wyników pomiaru, zdefiniowanego modelu wartościowania stanowisk oraz raportów płacowych dokonywana jest analiza wartościowania stanowisk pracy z kilku perspektyw:

  • analiza porównawcza wynagrodzeń w porównaniu z rynkiem pracy;
  • analiza porównawcza stanowisk wewnątrz organizacji w odniesieniu do wyliczonych punktów dla każdego poziomu i dla każdego stanowiska;
  • analiza stanowisk pod kątem znaczenia strategicznego dla firmy;
  • analiza stanowisk pod kątem ujednolicenia działania po przejęciach, fuzji, reorganizacji;
  • wykorzystanie wyników wartościowania do tworzenia siatki płac.

Wyniki wartościowania stanowisk pracy mogą zostać wykorzystane przy modyfikacji systemu motywacyjnego oraz przy analizie rentowności określonych grup produktowych lub usług. Uzyskane dane z wartościowania stanowisk wraz z naniesionymi danymi z raportów płacowych mogą być dostarczone w formie raportu końcowego lub wraz z narzędziem NPX ValuationSalary.

Zachęcamy do skorzystania z usługi wartościowania oraz wyceny stanowisk w przedsiębiorstwie, co z pewnością pomoże wdrożyć działania usprawniające funkcjonowanie firmy.

analiza procesów