Ryzyka związane z optymalizacją kosztów pracy

Proces optymalizacji kosztów pracy nie należy do łatwych. Często bywa czasochłonny i wymaga skrupulatnego zaznajomienia się z wieloma elementami wpływającymi na funkcjonowanie danej organizacji. Jednocześnie to właśnie w ten sposób można znaleźć rozwiązania, które uszczelnią niepotrzebne wydatki i pomogą znaleźć nowe, opłacalne sposoby zwiększające szanse na rozwój przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie takiej optymalizacji wymaga rzetelnej analizy i diagnozy, która realnie wpłynie na poprawę finansów firmy, przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnego ryzyka.

Optymalizacja kosztów pracy: czego można się obawiać?

Optymalizacja kosztów pracy najczęściej kojarzy się z drastycznym cięciem etatów. Tymczasem celem całego procesu nie jest wcale redukcja zatrudnienia, a jedynie zwiększenie wydajności codziennej pracy.

Kolejnym “skutkiem ubocznym”, jakiego zwykle spodziewamy się po optymalizacji kosztów pracy, jest drastyczne cięcie wydatków na rzeczy takie jak np. przybory biurowe, kawa, a nawet szkolenia czy niezbędne w pracy materiały handlowe i marketingowe.

Cięcie kosztów, do którego dochodzi w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej analizy czy zbyt pochopnie postawionej diagnozy, bardzo często prowadzi do różnorodnych pułapek, które przynoszą efekty przeciwne do zamierzonych. W konsekwencji chcąc więcej zarobić w firmie, doprowadzamy do zahamowania dalszego jej rozwoju. A to jedno z najpoważniejszych „skutków ubocznych” nieprawidłowo przeprowadzonej optymalizacji kosztów pracy.

Jak przeprowadzić skuteczną optymalizację kosztów pracy bez „skutków ubocznych”?

Optymalizacja kosztów pracy nie polega wcale na drastycznym redukowaniu bieżących wydatków w firmie czy cięciu etatów. Jej cel z założenia jest zupełnie inny. W naszej koncepcji skupiamy się przede wszystkim na dokładnej analizie wykonywanych na co dzień przez pracowników czynności, a następnie eliminujemy te, które są niepotrzebne, a więc przyczyniają się do straty czasu, a co za tym idzie — pieniędzy. Na tej podstawie można skutecznie poprawić sposób wykonywania najkosztowniejszych zadań, np. poprzez zmianę procesów czy wdrożenie odpowiednich systemów informatycznych.