Przykładowe efekty skorzystania ze wsparcia w wyborze systemów informatycznych

Prowadzenie firmy, szczególnie takiej, która zatrudnia dużą liczbę pracowników lub działa w dynamicznie rozwijającej się branży, jest bardzo wymagającym zadaniem. Kluczem do sukcesu jest działanie na wielu polach jednocześnie. Ale czy jest to możliwe? Oczywiście! Konieczna jest jednak dobra organizacja i wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych. Jednak jak je wybrać? I dlaczego warto w tym zakresie skorzystać z profesjonalnego wsparcia? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Na czym polega wsparcie w wyborze systemów informatycznych?

Wsparcie, jakie nasza firma oferuje w zakresie wyboru systemów informatycznych jest kompleksowe i dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem jest analiza aktualnych procesów, a także dokonanie oceny dotychczasowych działań. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków dotyczących tego, co należy usprawnić, a także co wymaga poprawy w pierwszej kolejności a na koniec określenie realnych możliwości, jakimi firma dysponuje, tj. oczekiwany czas wdrożenia systemy, zasoby ludzkie, jakie mogą być zaangażowane w proces wdrożenia oraz środki pieniężne, jakimi dysponuje tak, aby zaplanować największy możliwy zwrot z poczynionej inwestycji tzw. ROI.

Opierając się na zdobytej wiedzy, konieczne jest stworzenie planu działania. Chodzi m.in. o sporządzane listy wymagań biznesowych i funkcjonalnych, które powinien spełniać nowy system informatyczny, a także o porównanie ofert dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. W przypadku dostawców spoza Polski konieczna jest również weryfikacja zgodności ich oferty z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz sprawdzenie ogólnej funkcjonalności.

Naszym głównym celem jest wybranie systemu informatycznego, który rzeczywiście umożliwi danej firmie dalszy rozwój adekwatnie do jej obecnych i przyszłych potrzeb. Jednocześnie rozwiązanie to powinno być dostępne w korzystnej cenie. W tym celu negocjujemy ostateczne warunki, dbając o zachowanie szerokiej oferty.

Oprócz samej zmiany procesów dbamy także o organizację szkoleń, które pokazują pracownikom, jak korzystać z nowych narzędzi w sposób efektywny.

Jakie efekty przynosi skorzystanie z profesjonalnego wsparcia?

Kompleksowa pomocy, którą oferujemy, sprawia, że proces wyboru i zmiany systemów informatycznych przebiega płynnie i jest rozplanowany w czasie tak, by nie zakłócać pracy firmy lub wybranego działu. Dzięki takiej optymalizacji przedsiębiorstwo zyskuje lepszą efektywność, większe oszczędności, a także możliwość dalszego, szybkiego rozwoju. Oznacza to również korzystanie z systemu dopasowanego do aktualnych potrzeb.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem pomagamy dostrzec, nawet nieoczywiste aspekty decyzji dotyczącej systemów informatycznych. Pozwalamy zdefiniować m.in. gwarantowane koszty serwisu, gwarantowane czasy reakcji na zgłoszone problemy, gwarantowane czasy rozwiązania problemów, sposób dystrybucji poprawek, koszty rozwoju, koszty modyfikacji systemu, zasady indeksacji opłat za usługi serwisowe, czy w końcu całkowite koszty wdrożenia rozwiązania.

Działając w imieniu danej firmy, gwarantujemy też wybór najlepszego możliwego rozwiązania. Oceniamy nie tylko aktualną ofertą, ale również potencjał i motywację do dalszego rozwoju systemu, możliwości systemu w odniesieniu do potrzeb klienta, innowacyjność rozwiązania na tle konkurencji, jakość i zakres proponowanego procesu wdrożenia oraz późniejszego utrzymania systemu.