Blog - strona 5

Zarządzanie kryzysowe w firmie

W ramach kontrolowanego przestoju zespół ekspertów Nova Praxis przygotowań szereg pakietów usług, które mają wesprzeć managerów firm w zarządzaniu kryzysowym wywołanym COVID-19. Zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt problemów z którymi firmy borykają się teraz oraz będą się borykać po zakończeniu  kryzysu.

Czytaj więcej >>

Najwyższa Jakość Quality International 2020 – Złoto dla firmy Nova Praxis sp. z o.o.!

W ramach konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2020 kapituła konkursowa pozytywnie oceniła przesłane do konkursu zgłoszenie i jednogłośną decyzją przyznała firmie Nova Praxis sp. z o.o. tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI SERVICES usługi najwyższej jakości:Analiza, pomiar i optymalizacja procesów biznesowych.

Czytaj więcej >>

Komunikacja w firmie w obliczu COVID-19

Komunikacja wewnątrz firmy jest jak naczynia krwionośne w naszym organizmie. Zatory w naszych żyłach mogą, w którymś momencie doprowadzić do zawału czy udaru. W organizacji jest podobnie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale w przypadku, gdy przychodzimy do pracy pewne informacje rozchodzą się „samoczynnie”, komunikacja jest szybsza, nawet jak są wąskie gardła. W sytuacji zagrożenia epidemicznego wszystko się zmienia, bo nagle nie mamy dostępu do określonych dokumentów, nie mamy dostępu do wszystkich systemów (część systemów jest dostępna tylko wewnątrz firmy), zmienia się sposób zlecania zadań, nie ma jak podpisywać fizycznie zamówień, umów czy protokołów albo jest to bardzo utrudnione, etc. Jeżeli firma nie ma wdrożonego systemu obiegu dokumentów to ma ogromny problem.

Czytaj więcej >>

Droga do 4.0

Firma Nova Praxis uczestniczy w procesie przekształcania naszej gospodarki do modelu 4.0. Misją Nova Praxis jest rzetelne przygotowanie firm do takiej transformacji. Na łamach “Forum przedsiębiorczości” można znaleść obszerny wywiad z Konradem Bajorem o tematyce wejścia firm na poziom 4.0.

Czytaj więcej >>

Certyfikat SUS 2.0

Firma Nova Praxis w dn. 24.01.2020r. po wielomiesięcznych przygotowaniach uzyskała certyfikat SUS 2.o, który uwiarygadnia nas jako firmę doradczą i szkoleniową.

Czytaj więcej >>

Nova Praxis wspiera WOŚP

Nova Praxis wsparła WOŚP 2020 poprzez licytację zegara ściennego WOŚP

Czytaj więcej >>
robotyzacja

Specyfika usługi z zakresu przygotowania procesów do robotyzacji

Robotyzacja i wykorzystanie robotów to obecnie cel wielu prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, które przez takie innowacyjne rozwiązania chcą usprawnić codzienną pracę, podnieść wydajność swoich działań i zwiększyć konkurencyjność na rynku. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący wzrost inwestycji polskich firm w tym zakresie. Jest to jednak przedsięwzięcie, które wymaga solidnego przygotowania, przeanalizowania względów finansowych tej inwestycji oraz wyznaczenia obszarów, które rzeczywiście tej robotyzacji potrzebują.

Czytaj więcej >>
KPI

Wskaźnik KPI efektywności i jego znaczenie dla działania firmy

Kluczowe wskaźniki efektywności, w skrócie KPI (ang. Key Performance Indicators), jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do pomiaru stopnia realizacji celów w przedsiębiorstwie. Pozwalają one nie tylko na rzetelną ocenę wdrożonych procesów i zastosowanych mechanizmów służących realizacji zamierzeń, ale bywają też pomocne wtedy, gdy firma nie jest w stanie osiągnąć wyznaczonych celów.

Czytaj więcej >>

Nagroda Lider Konkurencyjności 2019

Firma Nova Praxis Sp. z o.o. została laureatem nagrody Lider Konkurencyjności 2019r przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za innowacyjne produkty, ciągły rozwój swoich produktów oraz ekspansję na rynki zagraniczne przy jednoczesnym wzroście przychodów rok do roku. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie. Nagrodę wręczył prezes PAP w osobie Wojciecha Pomarańskiego.

Czytaj więcej >>

Nova Praxis wdraża rozwiązanie File Maker

Po kliku miesiącach pracy z historycznym rozwiązaniem opartym na stercie Exceli zakończyliśmy proces wdrażania platformy File Maker. Tu na wstępie wielkie podziękowania dla firmy K7 z Wrocławia, w szczególności dla Miłosza Staszewskiego i Joli Soji, którzy nam pokazali możliwości tego rozwiązania i pomogli zrozumieć możliwości platformy Apple.

Czytaj więcej >>