Przeglądanie postów w kategorii: Blog

Blog

Droga do 4.0

Firma Nova Praxis uczestniczy w procesie przekształcania naszej gospodarki do modelu 4.0. Misją Nova Praxis jest rzetelne przygotowanie firm do takiej transformacji. Na łamach “Forum przedsiębiorczości” można znaleść obszerny wywiad z Konradem Bajorem o tematyce wejścia firm na poziom 4.0.

Droga do 4.0

 

Czytaj więcej >>

Certyfikat SUS 2.0

Firma Nova Praxis w dn. 24.01.2020r. po wielomiesięcznych przygotowaniach uzyskała certyfikat SUS 2.o, który uwiarygadnia nas jako firmę doradczą i szkoleniową. 

Certyfikat SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0 określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Standard ten został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 400 organizacjach.

SUS 2.0. wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy wzięli czynny udział w przygotowaniu do audytu oraz tym, którzy czynnie brali w nim udział

 

Konrad Bajor - Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Konrad Bajor – Prezes Zarządu

 

Czytaj więcej >>

Nova Praxis wspiera WOŚP

Nova Praxis wsparła WOŚP 2020 poprzez licytację zegara ściennego WOŚP

zegar ścienny WOŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakiem rozpoznawczym Nova Praxis jest czas, zatem zegar WOŚP 2020  idealnie się komponuje w otoczenie firmy.

 

Czytaj więcej >>
robotyzacja

Specyfika usługi z zakresu przygotowania procesów do robotyzacji

Robotyzacja i wykorzystanie robotów to obecnie cel wielu prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, które przez takie innowacyjne rozwiązania chcą usprawnić codzienną pracę, podnieść wydajność swoich działań i zwiększyć konkurencyjność na rynku. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący wzrost inwestycji polskich firm w tym zakresie. Jest to jednak przedsięwzięcie, które wymaga solidnego przygotowania, przeanalizowania względów finansowych tej inwestycji oraz wyznaczenia obszarów, które rzeczywiście tej robotyzacji potrzebują.

Czytaj więcej >>
KPI

Wskaźnik KPI efektywności i jego znaczenie dla działania firmy

Kluczowe wskaźniki efektywności, w skrócie KPI (ang. Key Performance Indicators), jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do pomiaru stopnia realizacji celów w przedsiębiorstwie. Pozwalają one nie tylko na rzetelną ocenę wdrożonych procesów i zastosowanych mechanizmów służących realizacji zamierzeń, ale bywają też pomocne wtedy, gdy firma nie jest w stanie osiągnąć wyznaczonych celów.

Czytaj więcej >>

Nagroda Lider Konkurencyjności 2019

Firma Nova Praxis Sp. z o.o. została laureatem nagrody Lider Konkurencyjności 2019r przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za innowacyjne produkty, ciągły rozwój swoich produktów oraz ekspansję na rynki zagraniczne przy jednoczesnym wzroście przychodów rok do roku. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie. Nagrodę wręczył prezes PAP w osobie Wojciecha Pomarańskiego.

Lider Konkurencyjności 2019

Nagroda Lider Konkurencyjności 2019r to ogromne wyróżnienie, które świadczy o tym, że rozwiązania oferowane przez firmę Nova Praxis w oparciu o produkt Praxi Timer zyskały uznanie nie tylko przez klientów Nova Praxis ale również przez kapitałę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która wysoko oceniła dotychczasowe doświadczenie naszej firmy w obszarze analizy i pomiaru procesów. Nie bez echa pozostała informacja o rozpoczęciu ekspansji ze swoimi usługami na rynki zagraniczne.

Na uroczystości wręczenia nagród był prezes – Konrad Bajor oraz wiceprezes – Arletta Szczurek.

Lider Konkurencyjności 2019

 

W ramach VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości prezes Konrad Bajor wziął udział w panelu dyskusyjnym „Forum eksportowe” w roli eksperta odpowiadając na pytania związane z możliwościami pozyskania środków unijnych na wsparcie firm w ekspansji na rynki zagraniczne.

Czytaj więcej >>

Nova Praxis wdraża rozwiązanie File Maker

Po kliku miesiącach pracy z historycznym rozwiązaniem opartym na stercie Exceli zakończyliśmy proces wdrażania platformy File Maker. Tu na wstępie wielkie podziękowania dla firmy K7 z Wrocławia, w szczególności dla Miłosza Staszewskiego i Joli Soji, którzy nam pokazali możliwości tego rozwiązania i pomogli zrozumieć możliwości platformy Apple.

File Maker Formularz edycji

Jak wiele firm w Polsce, my do niedawna również opieraliśmy dużą część backoffice na rozwiązaniach wspieranych przez MS Excel. W rzeczywistości były to rozwiązania powodujące mase błędów, nieporozumień i konfliktów przy zapisie plików. W czerwcu 2019r. zapadła decyzja, że wychodzimy  definitywnie z arkuszy Excel na rzecz platformy File Maker. Początkiem października 2019 możemy powiedzieć, że to był bardzo dobry ruch. Wiele czynności skróciliśmy 3-4x względem działań wykonywanych bezpośrednio w arkuszach Excel. Pozbyliśmy się kilkudziesięciu zbiorów danych, w których były raporty, raporciki etc., wyeliminowaliśmy szereg zbędnych czynności  – zwyczajnie zoptymalizowaliśmy swoje procesy.

File Maker dał nam rozwiązanie na miarę XXI w. W pełni mobilne, bardzo proste w konfiguracji rozwiązanie, umożliwiające dostosowanie do własnych potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu zautomatyzowaliśmy proces dostarczania dokumentów do biura księgowego, znacząco usprawniliśmy proces rozliczeniowy z naszymi podwykonawcami, usprawniliśmy cały proces weryfikacji faktur z zamówieniami, uszczelniliśmy proces obsługi dokumentów, delegacji i co najważniejsze dostarczyliśmy dla zarządu w pełni mobilne narzędzie do analizy danych finansowych i wgląd we wszystkie potrzebne dane nt. umów, protokołów, zamówień, etc.

Jedno rozwiązanie, a mamy rozwiązanie na tablet, poprzez przeglądarkę WWW oraz dla osób pracujących w biurze rozwiązanie oparte o aplikację pracującą pod systemem Mac OS. Z pomocą firmy K7 zmigrowaliśmy swój sprzęt i oprogramowanie z Windows na Mac OS i iOS.

Konrad Bajor Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Konrad Bajor

(Prezes Zarządu)

 

 

Czytaj więcej >>

Targi Zukunft Personal 2019

Nova Praxis wzięła udział w międzynarodowych targach  poświęconych rozwiązaniom HR w Kolonii (17-19.09.2019).

Targi  poświęcone rozwiązaniom HR w Kolonii

Nasze rozwiązania cieszyły się sporym zainteresowaniem, a zwłaszcza rozwiązanie Praxi Timer związane z pomiarem czasu pracy oraz pomiarem procesów. W Polsce to rozwiązanie lansujemy z powodzeniem od ponad 5 lat, natomiast Europa zachodnia zaczyna coraz uważniej patrzyć na czas pracy i koszty pracy, co może być dla nas zwiastunem dużego zainteresowania tego typu rozwiązaniami w przyszłości. 

Pomiar procesów możemy  wykorzystywać na wiele sposobów.

  • Analiza efektywności wykonywanych zadań
  • Analiza porównawcza tych samych zadań wykonywanych przez różnych pracowników
  • Pomiar ciągły powtarzalnych czynności
  • Średni czas na operację
  • Sekwencję czynności procesowych, w tym czasy przestojów 

 


mapa procesów

Czytaj więcej >>
zakresu mapowania procesów AS IS

Jak jest, czyli mapowanie procesów AS IS

Terminem “proces” określamy uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie i połączonych ze sobą związkami przyczynowo-skutkowymi. W biznesie procesem możemy określić uporządkowane czynności, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu, np. zaplanowanego rezultatu działań, wyprodukowania produktów lub realizacji określonych usług. Takie procesy istnieją w każdej firmie, bez względu na to, czy są one dostrzegalne i analizowane, czy też zupełnie pomijane. Przedsiębiorstwa, które starają się wyciągać z nich wnioski, są na najlepszej drodze do świadomego osiągania korzyści i budowania przewagi względem konkurentów.

Czytaj więcej >>
Odpowiedzialność zbiorowa

Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej – czym jest i czego dotyczy?

Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej dotyczy wszystkich osób prawnych oraz jednostek ze zdolnością prawną (z pewnymi wyjątkami), spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz polskich oddziałów podmiotów zagranicznych. Jest to akt prawny, który określa specyfikę wymierzania sankcji podmiotom zbiorowym. Kolejne nowelizacje tej ustawy miały na celu poprawę skutecznością ścigania przestępstw gospodarczych, co jest głównym celem tych regulacji.

Czytaj więcej >>