Blog - strona 4

mapowanie procesu

Dlaczego robi się mapowanie procesu?

Mapowanie procesu polega na przedstawieniu rzeczywistych procesów zachodzących w konkretnym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w czytelnej i przejrzystej formie graficznej. Na przygotowanych podczas mapowania procesu diagramach wyraźnie widać, jak przebiega dany proces krok po kroku. Wykorzystując tę metodę, można zauważyć wszelkie niedoskonałości stosowanych metod oraz zidentyfikować sytuacje, gdy rzeczywiste działania pracowników odbiegają od przyjętych założeń. Dzięki takiej analizie można udoskonalić działanie firmy i skutecznie modelować procesy, aby były jak najbardziej efektywne i wydajne.

Czytaj więcej >>
zmęczenie

Dlaczego warto mierzyć czasochłonność zadań?

Czasochłonność poszczególnych czynności składających się na dany proces biznesowy w firmie jest również nazywana jego kalorycznością. Co jakiś czas warto wykonywać pomiar czasochłonności różnych zadań, aby móc zwiększyć efektywność oraz usprawnić działanie całego przedsiębiorstwa. To doskonały sposób na zwiększenie konkurencyjności rynkowej każdej firmy niezależnie od sektora jej działania.

Czytaj więcej >>
praca

Jak zoptymalizować procesy w organizacji metodą mapowania procesów?

Celem każdej firmy lub organizacji jest efektywne działanie, którego celem jest zaspakajanie potrzeb grupy klientów. Aby mogły być one odpowiednio zaspokajane, a firma przynosiła oczekiwane zyski, przeprowadzane muszą być sprawnie wszystkie procesy biznesowe. Nazwą tą określa się serię powiązanych ze sobą działań lub zadań, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu albo osiągnięcie określonego efektu. Niezwykle ważne jest więc, żeby wszystkie procesy biznesowe przebiegały sprawnie i z maksymalną wydajnością.

Czytaj więcej >>
praca w biurze

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy to proces, który jest niezbędny, aby móc zbudować odpowiedni system wynagrodzeń, premiowania, ale także skutecznego zarządzania pracownikami firmy. Przeprowadza się je, w celu ustalenia względnych wartości danych stanowisk pracy dla przedsiębiorstwa. Można dzięki niemu określić, które stanowiska są bardziej wartościowe, a które mniej i uporządkować ich hierarchię, identyfikując te, które odgrywają kluczową rolę w firmie. Znając wartość poszczególnych stanowisk, można stworzyć przejrzystą strukturę, w której każde z nich jest przyporządkowane do odpowiedniej kategorii zaszeregowania. To podstawa konieczna do stworzenia tabeli wynagrodzeń. Jednak korzyści z przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy są znacznie większe.

Czytaj więcej >>
analiza biznesowa

Jaki wpływ na analizę biznesową ma koncepcja Portera?

Michael E. Porter jest amerykańskim ekonomistą i profesorem. Piastuje stanowisko kierownika Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School. Uznaje się go za eksperta w zakresie strategii organizacji i konkurencyjności. Jest znany i ceniony na całym świecie za swoje publikacje i koncepcje, które są doskonałymi narzędziami wspierającymi przeprowadzanie skutecznych analiz biznesowych w firmach działających w różnych sektorach. W 1979 roku opracował koncepcję nazywaną od nazwiska jej twórcy – koncepcją pięciu sił Portera. Jego kolejną znaną teorią jest łańcuch wartości Portera, na którym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej >>

Digitalizacja w małych i średnich firmach

Pandemia COVID-19 wiele zmieniła i wiele wciąż zmienia  funkcjonowaniu firm. Jedną z ważniejszych zmian jakie czekają małe i średnie firmy to DIGITALIZACJA swoich procesów.  Okazało się, że przez 1 rok urzędy i wiele państwowych firm zdołało realizować coś co się nie udawało przez ostatnie 10 lat, a mianowicie rozpoczęto na masową skalę wdrażać cyfrowe usługi. Jak bardzo to zmieniło komunikację nie trzeba nikogo przekonywać, kto w okresie pandemii musiał czekać w długie kolejkach do ZUS, US czy niektórych banków aby załatwić swoją sprawę. Ale to się zmięło diametralnie. Teraz wiele instytucji pańswowych jest już na prawdę gotowych do wejścia w XXIw  elektronicznym obiegiem dokumentów. Ale to dopiero początek zmian. Za tymi prostymi z przodu zmianami pójdą następne. Od 01.07.2021 wchodzi w życie fiskalizacja 0n-line i tak drobnymi krokami wchodzimy w cyfrowy świat, w który wcześnie czy później zostaną wciągnięte niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >>

Wartościowanie stanowisk

Pandemia COVID-19 niewątpliwie odcisnęła piętno w wielu firmach nie tylko pod kątem zdrowotnym pracowników ale też zmienionego trybu i modelu pracy. Technologie jakie zaczęły być używane podczas pandemii miały być tymczasowe, a stały się już stałym elementem funkcjonowania firm i raczej już nie będzie powrotu do starego modelu pracy jaki znam sprzed 2020r.

Optymalizacja procesów biznesowychPraca zdalna wymusiła na firmach wiele zmian wewnętrznych, ale też przyzwyczajenia konsumentów się zmieniły. Można powiedzieć, że nastąpił taki swoisty “RESET”, a w konsekwencji trzeba na nowo (lepiej, szybciej, taniej) zorganizować od środka firmę.

Wartościowanie stanowisk

jest rozwiązaniem, które pozwala zobiektywizować wartość stanowiska w firmie. Największy problem jaki dziś firmy mają to trudność w porównaniu się do rynku pracy ze swoimi stanowiskami wewnątrz firmy. W związku z tym wiele firm szuka narzędzia do wartościowania stanowisk pracy i niewątpliwie takim rozwiązaniem może być aplikacja NPX Valuation Salary dostępna na platformie store.novapraxis.pl.

 

 

 

Czytaj więcej >>
onboarding

Dlaczego warto przeprowadzać onboarding?

Początek pracy w nowej firmie to wyzwanie dla każdego dopiero co zatrudnionego pracownika. Z dnia na dzień musi on odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Wyzwaniem są zarówno nowe zadania, przed którymi staje, standardy oraz procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, jak i nowi współpracownicy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że większość świeżych pracowników czuje się przytłoczona, zestresowana i onieśmielona. Jak można im pomóc, aby proces aklimatyzacji w nowym miejscu pracy przebiegł sprawnie i był możliwie najmniej stresujący? Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest dobrze przeprowadzony onboarding!

Czytaj więcej >>

Nowa odsłona szkoleń 2021

W kwietniu 2021 wprowadzamy do oferty specjalistyczne szkolenia. Każde ze szkoleń ma możliwość dofinansowania za pośrednictwem środków unijnych (czytaj więcej na stronie PARP). Firma Nova Praxis Sp. z o.o. posiada status dostawcy usług rozwojowych i jest wpisana do bazy usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej >>

Proces na zamówienie – dostępny na store.novapraxis.pl

W lutym 2021 wprowadziliśmy do oferty naszego serwisu internetowego store.novapraxis.pl innowacyjną usługę polegającą na opracowaniu mapy procesów na zamówienie dla dowolnej branży.

Czytaj więcej >>