Blog - strona 3

Proces na zamówienie – dostępny na store.novapraxis.pl

W lutym 2021 wprowadziliśmy do oferty naszego serwisu internetowego store.novapraxis.pl innowacyjną usługę polegającą na opracowaniu mapy procesów na zamówienie dla dowolnej branży.

Czytaj więcej >>

Problem Solving – narzędzie do rozwiązywanie problemów

Optymalizacja procesów biznesowych jest wyzwaniem, które wymaga znalezienia przyczyn pojawiających się problemów oraz ich skutecznego i szybkiego rozwiązania. Nie jest to takie łatwe, jak może się z pozoru wydawać. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych to częste przyczyny dodatkowych kłopotów, które pojawiają się na etapie poszukiwania i rozwiązywania problemów poszczególnych działów lub całej organizacji. Wyjaśniamy, na czym polega optymalizacja procesów biznesowych metodami Lean i dlaczego warto korzystać z narzędzia Problem Solving.

Czytaj więcej >>

Banki spółdzielcze – czas na zmiany

Wg. danych opublikowanych w raporcie KNF w Polsce aa koniec września 2020 r. działały 533 banki spółdzielcze, w tym 328 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB, a poza IPS we wrześniu 2020 r. funkcjonowało 13 banków. To co ważne dla banków spółdzielczych to fakt, iż całkowity wynik finansowy rok do roku (09.2019/ 09.2020) skurczył się aż o 16,7%. Liczba placówek (bez central) w stosunku do września 2019 r. zmniejszyła się o 171 (z 3699 do 3528) z tego 90 w III kwartale 2020 r.

Czytaj więcej >>
hr

Digitalizacja procesów HR – trend czy konieczność?

Celem każdej firmy jest osiąganie możliwie dużego zysku, zwiększanie udziałów rynkowych oraz stałe dążenie do podwyższania wartości całego przedsiębiorstwa. Zadania te są realizowane na różnych poziomach działania i na wiele sposobów od doskonalenia używanych technologii – wymiany parku maszynowego i stosowania wydajnych urządzeń, wprowadzania nowszych materiałów i surowców czy modyfikacji metod wytwarzania – przez skupianie się na redukcji kosztów, aż po rozwój produktów czy inwestowanie w działalność marketingową i reklamę. 

Czytaj więcej >>
zarządzanie kompentncjami

Zarządzanie kompetencjami w firmie

Skuteczność działania firmy przejawia się na różnych poziomach jej funkcjonowania, jednak ostateczną miarą efektywności realizowanych przez nią strategii jest jej pozycja rynkowa oraz wzrost wartości, które generuje dla swoich właścicieli. Na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się wiele procesów związanych z poszczególnymi obszarami – posiadaniem odpowiedniej technologii produkcji lub świadczenia usług, zapewnieniem niezbędnych zasobów, stworzeniem właściwej struktury organizacyjnej, komunikowaniem się z rynkiem, a także pozyskiwaniem informacji o klientach, ich potrzebach i oczekiwaniach oraz otoczeniu, w którym działa firma. 

Czytaj więcej >>

struktura organizacji

Zmiany w strukturze organizacyjnej

W życiu każdego przedsiębiorstwa niezależnie czy mamy do czynienia z małą firmą, czy dużą korporacją, przychodzi moment, gdy należy pochylić się nad strukturą organizacyjną. Powody są różne: przeciągające się procesy, które wydłużają załatwianie nawet najprostszych spraw, wyzwania ze sprawiedliwą oceną i porównaniem wyników pracowników czy niejasne i niedostosowane do obecnych wyzwań, z którymi zmaga się firma – to tylko niektóre z nich.

Czytaj więcej >>
standaryzacja działań w firmi

Od czego rozpocząć standaryzację działań w firmie?

Według słownikowej definicji standard to „poziom towarów albo usług spełniający podstawowe wymagania”. Standaryzacja to specjalne metody pracy wdrażane w firmach, aby móc przeprowadzać różne procesy, jak najlepiej wykorzystując czas oraz dostępne środki. Dzięki niej możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości pracy. Często mylnie kojarzy się ją z przesadną biurokracją, która stoi na przeszkodzie ciągłym zmianom i ulepszeniom – standaryzacja to przeciwieństwo takiego podejścia, jej głównym celem ma być bowiem permanentne udoskonalanie i usprawnianie działań przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie. Jest to metoda organizacji pracy, która umożliwia wprowadzanie zmian na lepsze.

Czytaj więcej >>

Digitalizacja procesów

COVID-19 wymusił wiele zmian w sposobie organizacji firm, chociażby przejście pracowników w tryb Home Office, zmiany w zamówieniach czy wolumenie sprzedaży. Stąd wiele osób coraz częściej myśli o digitalizacji swoich procesów. Z przeprowadzonych przez nas projektów i badań ankietowych wynika, że najczęściej firmy postrzegają digitalizację poprzez zakup systemu do obiegu dokumentów, workflow czy system OCR do faktur. Przy czym zakup systemu nie jest jeszcze digitalizacją.

Czytaj więcej >>
mapowanie procesów

Jak rozumieć pojęcie „procesu” w przypadku mapowania procesów?

Istnieje wiele definicji procesów w biznesie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2006 termin ten odnosi się do “zbioru działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu”. Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Przy określaniu procesów w organizacji bardzo ważna jest właściwa identyfikacja procesów wewnątrz firmy, a także na styku firmy – dostawca lub klient. Do przykładowych procesów zaliczamy m.in. proces obsługi Klienta, proces sprzedaży, proces magazynowania czy proces reklamacji.

Czytaj więcej >>
biblioteka raportów

Biblioteka raportów jako narzędzie optymalizacji procesów raportowania

Raporty to narzędzie, które pozwala sprawnie kierować firmą czy organizacją. Niemal każde większe przedsiębiorstwo posiada system raportowania. Z jednej strony jest to niezwykle przydatny zbiór wszystkich istotnych informacji, z drugiej strony jednak może generować różnorodne problematyczne sytuacje, np. gdy dane są nieweryfikowalne lub nieaktualne, gdy raportów jest zbyt dużo, gdy pracownicy interpretują je w różny sposób itd.

Czytaj więcej >>