Rozliczanie czasu i zarządzanie projektami

Poprawa efektywności pracy

Optymalizacja kosztów backoffice (księgowość, kadry, administracja)

W wielu firmach pojawia się przekonanie, że koszty działów backoffice (księgowość, kadry, administracja) stale rosną i są nieproporcjonalnie większe niż u konkurencji.
Stosując naszą metodykę TAM można ograniczać koszty przy jednoczesnym wzroście efektywności. Poprzez system pomiaru i analizy czasu pracy jesteśmy w stanie dogłębnie zweryfikować na rzecz jakiego działu wykonywane są prace przez pracowników backoffice, kto je wykonuje, jaka jest struktura czasu pracy. Wynik pomiaru procesów pozwala wychwycić miejsca, w których praca jest nieefektywna lub dublowana.

Dowiedz się więcej o metodach optymalizacji kosztów backoffice …

HR podnosi efektywność procesów w firmie 

Dyrektorzy HR w ostatnich latach coraz częściej otrzymują od kierownictwa firmy zadania, które mają na celu wzrost efektywności pracowników w firmie. Sam rozwój pracowników jest już niewystarczający aby osiągnąć przewagę konkurencyjną i sprostać narastających problemów z brakiem pracowników na rynku pracy. Równocześnie narastająca konkurencja wymusza na firmach podnoszenie efektywności poprzez lepszą organizację, sprawniej działające zasoby ludzkie.

Dowiedz się więcej o roli działu HR w podnoszeniu efektywności …

Optymalizacja struktur sprzedaży

W średnich i dużych firmach, obszar sprzedaży to nie tylko handlowcy, to również wsparcie sprzedaży, obsługa klienta oraz inne działy, które mają wpływ na cały proces sprzedaży. Aby podnieść efektywność całego procesu sprzedaży konieczne jest wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu Działu Handlowego, jak i w innych jednostkach w firmie. Takie zmiany przynoszą korzyści nie tylko we wzroście przychodów ale również w obniżeniu kosztów w innych działach.

Niska efektywność  struktur sprzedaży to utracone korzyści,  rozrośnięte działy sprzedaży oraz niższe przychody oraz dodatkowe koszty w innych działach.

Dowiedz się więcej jak podnieść efektywność struktur sprzedaży w swojej firmie …

 

Wykorzystanie autorskiej metodyki „TAM”, pozwala uchwycić wymiar niegospodarności, utraconej efektwyności oraz kosztownych powiązań między działami…
… a to dopiero początek korzyści …
 

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe w firmie

Aby usprawnić działanie firmy, musimy przede wszystkim zidentyfikować wszystkie realizowane w firmie procesy biznesowe i pomocnicze, przeanalizować ich przebieg, dokonać pomiaru czynności, określić początek i koniec obsługi każdego z nich. Słaba organizacja, dublowanie się czynności, ręczna obsługa zbyt dużej liczby wyjątków, „papierologia” stanowią źródło niepotrzebnych kosztów, które obniżają efektywność w firmie

Dowiedz się więcej o procesach w firmie… 

Pomiar procesów biznesowych

Ile realnie kosztuje w firmie obsługa sprzedaży, księgowość, administracja? Gdzie są wąskie gardła w procesach biznesowych? Kto pracuje najbardziej efektywnie, a kto ma problem z wydajnością i dlaczego? Wykorzystaj nasze rozwiązania, aby odpowiedzieć na te pytania.

Dowiedz się więcej o korzyściach z pomiaru procesów…

Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych pozwala zobrazować przepływ informacji między różnymi działami w firmie i ustalić, gdzie występują problemy komunikacyjne, wydajnościowe, przestoje, etc. Wynik przeprowadzonej analizy będzie stanowił punkt wyjścia do zwiększenia efektywności w przebiegu i zarządzaniu procesami biznesowymi.
Sprawdź jak realnie funkcjonują te elementy w Twojej firmie, ile czasu pracownicy poświęcają na obsługę biznesową, jak można zwiększyć efektywność pracowników, które działania wymagają pilnej optymalizacji, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów..

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do analizy procesów …

Optymalizacja procesów biznesowych

W działach backoffice spotykamy się z zarządzaniem poprzez ustalenie wewnętrznych regulacji i procedur. „Ziemią niczyją” stają się te miejsca pomiędzy działami, w których czynności działów zamiast się zazębiać, powielają się. Zdarza się, że pracownicy działów wykonują te same operacje nie wiedząc o wzajemnych zależnościach. Nasze podejście do optymalizacji umożliwi precyzyjne wskazanie takich newralgicznych punktów.
Skupiając się na czynnościach, które najbardziej angażują pracowników, można bardzo szybko osiągnąć wzrost efektywności i uproszczenie procesów.

Dowiedz się więcej o skutecznej optymalizacji procesów …

Zarządzanie procesami

Jednym z istotnych elementów zarządzania procesami jest analiza skuteczności wprowadzonych zmian poprzez: analizę czasu obsługi, weryfikację zakładanych wskaźników ekonomicznych, analizę wskaźników jakościowych. Elementem mającym duży wpływ na sposób obsługi procesów jest wyznaczenie celów dla kierownictwa firmy skorelowanych z wprowadzanymi zmianami w procesach.
Zarządzanie procesami jest tak samo ważne jako analiza.

Dowiedz się więcej o metodach zarządzania procesami…

Często wyobrażenia menadżerów na temat kosztu realizacji powtarzalnych procesów, zadań i czynności mocno mijają się z rzeczywistością.
Tylko realny pomiar procesów pozwala zweryfikować rzeczywiste miejsca wymagające poprawy
Efekty rozliczenia czasu pracy
Metodyka „Total Activities Management”, umożliwia uzyskanie rzeczywistego obrazu procesów bez kosztownego i długotrwałego wdrażania rozwiązań BPM / Workflow.
 

Rozwój biznesu

Zarządzanie przez cele (MBO)

Jeśli w firmie jest brak „pro-klienckiego nastawienia”, a projekty wewnętrzne trwają w nieskończoność, doskonałym rozwiązaniem może stać się wdrożenie systemu Zarządzania przez cele (MBO). Naszą propozycję cechuje pragmatyczne podejście wsparte wygodnym narzędziem informatycznym. Nie tylko szkolimy z teorii, pomagamy mądrze określić „życiowe” cele.

Dowiedz się jak skutecznie ustalić cele w Twojej firmie …

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje unijne na lata 2014-2020 oferujemy wsparcie zarówno przy projektach badawczo rozwojowych, projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

To ogromna szansa dla firm z sektora MSP aby pozyskać fundusze na rozwój firmy w kraju i za granicą.

Dowiedz się więcej o datacjach na rozwój twojej firmy …

Strategia produktowa

Wraz z rozwojem firma rozszerza swój asortyment, ale w tym samym czasie zmieniają się również potrzeby klientów. Towar to już za mało. Klient oczekuje kompleksowego produktu, dlatego skupiamy się na budowaniu struktury produktów, które mogą dać firmie największe korzyści ekonomiczne. Pomagamy stworzyć spójną strukturę produktów w oparciu o możliwości firmy, analizę konkurencji oraz możliwe oczekiwania klientów dziś i jutro.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc zwiększyć atrakcyjność twojej oferty …

Kaskadowy model określania celów
W momencie wdrażania systemu MBO, pracownicy często twierdzą , że nowy system niczego nie zmieni – bo są wystarczająco zmotywowani. Rok po wdrożeniu okazuje się, że osiągają oni więcej niż dotychczas!
Wykres procentowego wyliczania realizacji celu w firmie
 

Efektywna realizacja projektów

Doskonalenie struktur zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad i metod postępowania, które trzeba umiejętnie wdrożyć, aby przyniosły wymierne korzyści. Wdrożymy metodykę zarządzania projektami „skrojoną na miarę” potrzeb Państwa firmy. Zidentyfikujemy procesy w państwa firmie, ustalimy, które miejsca działalności firmy są zorganizowane projektowo. Dobierzemy odpowiednie narzędzia i wzorce dokumentów bazując na elementach popularnych metodyk takich jak PRINCE2, PMI/PMBOK, SCRUM.

Dowiedz się więcej o korzyściach z wdrożenia systemu zarządzania projektami w firmie …

Zarządzanie portfolio projektów

Metodyki zarządzania projektami koncentrują się na pojedynczym projekcie. My, specjalizujemy się w rozwiązaniach wspierających nadzorowanie i kontrolowanie portfela projektów (portfolio projektów). Jest to rozwiązanie, które sprawdza się wszędzie tam, gdzie równocześnie wykonywanych jest 101 i więcej projektów.
Nie sztuką jest wiedzieć dużo o wybranych projektach. Sztuką jest znać istotne informacje o wszystkich!

Dowiedz się więcej o korzyściach z wdrożenia zarządzania porftolio przy dużej liczbie projektów…

Monitorowanie projektów

Monitorowanie projektów jest uzupełnieniem naszego rozwiązania zarządzania portfolio projektów. W ramach naszego rozwiązania skupiamy się na „scoringu” projektów poprzez określanie kluczowych wskaźników projektowych. Monitorowanie prowadzone jest przez stanowiska asystenckie. Tylko projekty mające niepokojące wskaźniki poddawane są indywidualnej ocenie menadżerów – menadżerowie oszczędzają czas!

Dowiedz się więcej ile zyskasz dzięki monitorowaniu projetów…

Jak działa biuro projektów w zarządzaniu

Wdrożenie „Biura projektów” natychmiastowo porządkuje „niekontrolowane zlecenia” z działów biznesowych do liniowych pracowników działu realizacji

 

O nas

Naszą misją jest dostarczanie firmom wsparcia w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw.
Efektywnie korzystamy z narzędzi informatycznych i Internetu, które są źródłem największych oszczędności i przewagi konkurencyjnej.
Członkowie naszego zespołu mają praktyczne biznesowe doświadczenie w pełnieniu wysokich stanowisk menadżerskich.

Dowiedz się więcej o nas...

Doskonalimy funkcjonowanie firmy. Proponujemy rozwiązania nowoczesne, „lekkie”, pragmatyczne, bez nadmiaru teorii – same konkrety.
Model zarządzania projektami
image4168